Aktuális

Zsi­nagógák a vaj­daság­ban (ame­lyek már ninc­senek)

Szeretet­tel meghívjuk Önt a már nem létező vaj­dasági építészeti kinc­seknek szen­telt kiál­lításra.
Az ünnepi meg­ny­itó a II. Világháború és az 1942-es óbec­sei razzia 76. évfor­dulója alka­lmából tar­tott, az ártat­lan áltoza­tokra való megem­lékezés részeként 2018. január 26-án 12 órakor kerül megren­dezésre az Óbec­sei Városi Múzeum­ban.

null