Archívum

SEYCHELLE MADARAI
Meghívjuk Önt Vuko Laban SEYCHELLE MADARAI című fotók­iál­lításá­nak a meg­ny­itójára.
A meg­ny­itón Milan Ružić, a Szer­biai Madárvédő és Tanul­mány­ozó Egyesület elnöke és a fényképek szerzője, Vuko Laban beszél.
A meg­ny­itóra 2016. június 16-án, csütörtökön 19,00 órakor kerül sor az Óbec­sei Városi Múzeum­ban (Fő utca 25.).
Az Óbec­sei Városi Múzeum­ban Sey­chelle madarai cím­mel fotók­iál­lítás nyí­lik, szerzője Vuko Laban, aki a madarakat még gyer­mekko­rában, Zen­tán, a Tisza mel­lett szerette meg.
Vuko Laban a műholdas kom­mu­niká­ció sza­kem­bere, Európában, Ázsiában és Afrikában dol­go­zik.
Sey­chelle szigetvilágát mint­egy 115 sziget képezi az Indiai-óceán­ban, Kenya és Tan­ganyika part­jaitól 1600 km-re. A leg­nagy­obb szigete Mahé, itt talál­ható a főváros, Vic­to­ria. A köztár­saság lakói­nak fő jövedelem­for­rása az ide­gen­for­ga­lom, s ennek alapján a gazdagabb afrikai népek közé tar­toz­nak. A szigetvilág központi szigetei mikrokon­ti­nen­tálisak, jórészt gránit alapúak – ez sok stran­don szembe is tűnik. A többi sziget korall­szirt.
A madarak szigete nemzeti park, kb. 2,5 mil­lió madár él rajta. Erre a szige­tre naponta csak 40 tur­ista láto­gathat. (a Wikipédiából)
A kiál­lítás a Szer­biai Madárvédő és Tanul­mány­ozó Egyesület­tel közösen készült, melynek Vuko Laban tagja.